zazeli sastanci 0

U ponedjeljak, 03.lipnja 2019. godine održan je sastanak sa 25 zaposlenih žena u sklopu provedbe projekta „Zaželi“ kojeg provodi Općina Plaški. Sastanak je održan sa ciljem razmjene iskustva sa terena budući da su zaposlene žene počele sa radom 13.05.2019. Ovo prvo vrijeme uhodavanja u posao je iza nas i postoji želja i interes da se problemi svedu na najmanju moguću mjeru. Svjesni smo da je ovo tek početak i da se zaposlenice i korisnici tek upoznavaju. Također zaposlenice su upoznate sa činjenicom da se kreće sa radom i na terenu kako bi se i od krajnjih korisnika dobila povratna informacija.


zazeli sastanci 1

 

zazeli sastanci 2

zazeli sastanci 3

zazeli sastanci 4