Prostorni plan uređenja općine Plaški - II. izmjene i dopune:

  -Tekstualni dio preuzmite OVDJE

  -Grafički dio preuzmite OVDJE

Stratešku studiju utjecaja na okoliš možete preuzeti OVDJE