Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) (u daljnjem tekstu: Zakona) i članka 7. i 8. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 3/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški dana 19. veljača 2021. godine raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški na radno mjesto Administrativni referent za poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

Tekst natječaja i dokumente za prijavu možete preuzeti OVDJE