Na temelju članka 20. stavak 4. alineja 3. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka po Natječaju za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški, upućujepoziv na testiranje koji možete preuzeti OVDJE