Općina Plaški u suradnji s tvrtkom Agrodet d.o.o.

P O Z I V A 

Sve zainteresirane građane Općine Plaški

08. rujna 2021. u 11.00 sati

U Domu kulture Plaški

Na predavanjekoje obuhvaća edukaciju na temu:

„Kako se prijaviti na natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Svi sudionici predavanja dužni su se pridržavati preporučeni epidemioloških mjera:

1. obavezno nošenje zaštitnih maski
2. razmak od minimalno 1,5 m