Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH Klasa: 932-01/16-01/147, Urbroj: 514-04-03-02-16-02 od 01. travnja 2016. godine pokrenut postupak za osnivanje zemljišnih knjiga za područje KATASTARSKE OPĆINA K.O. PLAŠKI, te se pozivaju svi pojedinci, osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve zainteresirane osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da stave svoju prijavu prava vlasništva te da uz istu dostave isprave na kojima temelje svoje pravo vlasništva sve do 01.12.2016. godine.

Po proteku roka za stavljanjem prijava prava vlasništva donijet će se odluka o otvaranju zemljišnjih knjiga te će se svi upisi u zemljišnu knjigu za osnovanu zemljišnu knjigu za K.O Plaški smatrati istinitim.

Preuzmite dopis