1.    HRVATSKE POŠTE d. d. Zagreb, Centar pošta Karlovac, I. G. Kovačića 4., POŠTANSKI URED sa sjedištem u  Plaškom , 143. domobranske pukovnije 6,
2.    “EVITA” jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge , vl. Ivana Jakovac, Janja Gora 178, Plaški,
3.    INA, Industrija nafte d.d. Zagreb, Poslovnica Karlovac, Ilovac 23 b, BENZINSKA CRPKA sa sjedištem u  Plaškom, Plitvička cesta bb,
4.    Obrt za trgovinu drvom i prijevoz robe cestom MIROSLAV MAČIĆ, Plaški, Krbavskog boja 12 b, sa sjedištem u Plaškom,
5.    BLAGODAT d.o.o. PLAŠKI, Latin 112/A,
6.    DOBRA LIKA d.o.o. Plaški, Janja Gora 110,
7.    DP ELEKTRA KARLOVAC, V. Mačeka 44. Karlovac, RADNA JEDINICA PLAŠKI sa sjedištem u  Plaškom, 143. domobranske pukovnije 3,
8.    DRVO PLAŠKI j.d.o.o., Plitvička cesta 9,
9.    «GAVRANOVIĆ» d.d. Zagreb, Majstorska 2, TRGOVINA NA MALO u nespecijaliziranoj prodavaonici posebna oznaka GAVRANOVIĆ MARKET sa sjedištem u  Plaškom, 143. domobranske pukovnije 14,
10.    HRVATSKE ŠUME d.d. ZAGREB, Uprava šuma Ogulin, B. Frankopana 12, ŠUMARIJA Saborsko-Plaški sa sjedištem u  Plaškom, Slave Raškaj 1,
11.    HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Rijeka, Regija 3 – zapad, Ciottina 17 A, sa sjedištem u Plaškom, 143. domobranske pukovnije 6.
12.    INMOFINA” j.d.o.o. sa sjedištem u Plaškom, Saborčanska 3, vl. Ilija Gaćeša,
13.    Jureko d.o.o. sa sjedištem u Pothumu Plaščanskom 21 c,
14.    KAPELA d.o.o. sa sjedištem u  Plaškom, Sv. Ane bb,
15.    LAVANDA I BIO PRODUKTI LATIN d.o.o. Latin110/A, Plaški,
16.    LI - POS d.o.o. PLAŠKI, Jezero I. dio, Jezero 5/b,
17.    LIKA-PROMET d.o.o. sa sjedištem u  Plaškom, 1. gardijske brigade 2,
18.     “AŠČIĆ” obrt za ugostiteljstvo vl. Nedeljko Aščić, Plaški, 143. domobranske pukovnije 17,
19.    MENI MENI d.o.o. Plaški, Janja Gora 129,
20.    MIVIT-PEKARA d.o.o. Ogulin, Bukovica 5., TRGOVINA NA MALO S KRUHOM I PECIVOM sa sjedištem u  Plaškom, 143. domobranske pukovnije 12 ,
21.    Obrt za izvlaku oblovine MALA KAPELA, vlasnik Darko Šumonja, Plaški, Vera 194,
22.    Obrt za šumarske usluge PEŠO, vlasnik Milan Šumonja, Plaški, Kraguljci 11,
23.    PILANSKI OBRT VERA, Plaški, Vera 207, vlasnik Miloš Šumonja,
24.    PILANSKI OBRT VERA, Plaški, Vera 207., vlasnik Miloš Šumonja, izdvojeni pogon Caffe bar NEPTUN, 143. domobranske pukovnije 4,
25.    Plaški-KOM d.o.o. za usluge  Plaški, 143. domobranske pukovnije 5,
26.    PRIMA AQUA d.d. PLAŠKI, Plitvička cesta 11,
27.    “PROFISH” d.o.o. za lov, turizam i uzgoj ribe, Kunić 58/A, Plaški, direktor Dan Lipošćak , Ribarići 73/A ,  Ogulin,
28.    Obrt za uzgoj slatkovodne ribe RIBNJAK VRNJIKA, Ogulin, Poštanski pretinac 93, sa sjedištem u  Plaškom, Kunić bb,
29.    RIS centar d. o. o. Plaški, 143. domobranske pukovnije 14.,
30.    “SANJA” obrt za frizerske usluge, vl.Sanja Šumonja, Plaški, 143. domobranske pukovnije 24,
31.    STRIDON-PROMET d.o.o. za uvoz-izvoz, trgovina na veliko i malo DUGO SELO, Zagrebačka 108, sa sjedištem u  Plaškom, 143. domobranske pukovnije bb,
32.    TD MADIG-MREŽNICA d. o. o. OGULIN, Salopek selo 8, sa sjedištem u Plaškom, 143. domobranske pukovnije 20,
33.    VEKS d.o.o. za usluge  Plaški, Sv. Ane 18.,
34.    Automehaničarski obrt PETAR ANUŠIĆ, Pothum Plaščanski 62 C, Plaški,
35.    Stomatološka ambulanta Dr. Višnja Mrđa, Josipdol, Ogulinska 10, sa sjedištem u  Plaškom, I. B. Mažuranića 3,
36.    GAVRANOVIĆ d.d. Zagreb, Majstorska 2, TRGOVINA NA MALO sa sjedištem u  Plaškom,  Saborčanska 4,
37.    Obrt za sječu drva Luka Čavlović, Plaški, Kralja Tomislava 3,
38.    Trgovački obrt JAMAN COMPANY, Plaški, Plaška Glava 285 A, vlasnik Kristijan Barišić,
39.    Ugostiteljski obrt ILIJANA ŠUPICA SKORUPAN, Plaški, Plitvička cesta 7,
40.    Ugostiteljski obrt BROADWAY, Plaški, Slave Raškaj 2, vlasnik Željka Vidović,
41.    obvezniku Obrt za poslovno savjetovanje OMNI, Plaški, Jezero I. dio, Jezero 108, vlasnik Ivan Bavčević