knjiznica   

Adresa:
Saborčanska bb, 47304 Plaški

Radno vrijeme:
ponedjeljak, četvrtak i petak / 13.00 – 18.00 h
utorak / 09.00 – 14.00 h
srijeda / ne radi

OIB: 21131782508

Usluge knjižnice:

 • posudba knjiga
 • rezervacija knjiga
 • korištenje ostale knjižnične građe (periodika, elektronička građa, AV građa)
 • informacijsko – referalne usluge
 • čitanje dnevnog, tjednog i mjesečnog tiska
 • mogućnost pretraživanja knjižničnog fonda
 • edukacija korisnika
 • fotokopiranje knjižnične građe (besplatno do 10 stranica A4)
 • pretraživanje interneta vlastitim računalom
 • korištenje računala (internet, obrada teksta, elektroničke igrice, ispisi, skeniranje, faksiranje)

Knjižnične usluga na raspolaganju su svim članovima Knjižnice Plaški, a svi ostali mogu koristiti većinu navedenih usluga u prostoru knjižnice.

Cjenik usluga:

 • godišnja članarina vrijedi godinu dana od dana upisa.................................
  (članovi mogu posuditi odjednom do 3 knjige na rok posudbe od 20 dana)
 • pretraživanje interneta (1 sat ).....................................................................
 • korištenje računala (igrice, obrada teksta i sl.)............................................
 • korištenje pisača, crno - bijeli ispis (stranica A4).........................................
 • korištenje pisača, ispis u boji (stranica A4).................................................

30,00 kn

8,00 kn
4,00 kn
0,50 kn
2,00 kn

Knjižnica i čitaonica Plaški osnovana je s ciljem da bude mjesto gdje će svatko tko to želi steći i usvojiti nova znanja kroz proces samoučenja i cjeloživotnog obrazovanja, pronaći relevantnu i točnu informaciju i upoznati kulturu, vlastiti kulturni identitet i kulturno nasljeđe prostora na kojem živi. Knjižnica Plaški prije svega promiče i popularizira  knjigu i čitanje, potiče i razvija čitalačke navike kod svih dobnih skupina korisnika i pomaže sve oblike formalnog obrazovnog procesa.

Knjižnica i čitaonica Plaški kao narodna ili pučka knjižnica, postoji i djeluje od 2003. godine, u prostoru bivšeg dječjeg vrtića kojeg dijeli s još nekoliko udruga. Prostor u kojoj se nalazi Knjižnica Plaški nije namjenski građen za njene potrebe nego je prilagođen njenoj djelatnosti i svojim korisnim prostorom od svega 56 m2 ne zadovoljava potrebne standarde za takvu vrstu knjižnica.  

Knjižnica Plaški organizacijski je podijeljena na dva odjela, manje svojim fizičkim djelom a više sadržajnim, zbog različite literature s kojom raspolaže za različite dobne skupine svojih korisnika.

Odjel za odrasle s čitaonicom dnevnog  tiska raspolaže s oko 6000 naslova različitog sadržaja podijeljenog na nekoliko knjižnični zbirki. Opću ili osnovnu zbirka čini beletristika različitih nacionalnih književnosti i različitog književnog žanra. Referentna ili priručna zbirka koja raspolaže s većim brojem različitih enciklopedija, leksikona, atlasa i rječnika služi kao početna točka svakog istraživanja i brzog pronalaženje potrebnih informacija. Zavičajna zbirka i zbirka za nacionalne manjine je u početnoj fazi izgradnje i za sada još, svojim brojem i sadržajem, ne zadovoljava sve potrebe za takvom vrstom literature. Audio-vizualna i elektronička zbirka je novina u ponudi Knjižnice Plaški koja predstavlja onaj potrebiti iskorak kako bi se mogle pratiti promjene u domeni novih tehnologija i medija.

Odjel za djecu i mladež raspolaže s preko 1500 naslova namijenjenih djeci školske i predškolske dobi, lektirnih naslova za osnovnu i srednju školu kao i romana za mladež različitog žanra. Posebnost te zbirke je veliki broj slikovnica za djecu različitih sadržaja i zemalja podrijetla kao i kvalitetnih ilustracija. Ta zbirka posjeduje i određeni broj enciklopedija i ostalih edukativnih izdanja prilagođenih djeci različite starosti.

Korisnicima Knjižnice Plaški na raspolaganju su 4 računala za pristup internetu, 2 pisača za crno – bijeli ispis, jedan pisač za ispis u boji, jedan skener, fax uređaj i fotokopirni uređaja gdje se vrši besplatno kopiranje različitih dokumenata za građanstvo.