sastanak zazeli1

Dana 13.08.2019. u prostorijama UOSIKŽU u Karlovcu održan je sastanak sa članovima UOSIKŽU – jednim od partnera programa Zaželi kojeg provodi Općina Plaški. Sastanku su prisustvovali: Gordana Jurčević, Marica Poljančić, Marina Bunjevac i Milan Šupica. UOSIKŽU je nevladina, nestranačka, humanitarna, neprofitna organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih fizičkih i pravnih osoba koja zagovara i promiče dobrobit i interese osoba sa invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, a djeluje na osnovi socijalnih i humanitarnih načela na području grada Karlovca i Karlovačke županije.

 UOSIKŽU već 10 godina ima svoj ured u Plaškom, čiji djelatnici pokrivaju i područje Josipdola i Tounja. Također veliki broj korisnika programa Zaželi u općini Plaški su i korisnici usluga koje pruža UOSIKŽU. Pošto projekt Zaželi u općini Plaški pruža pomoć za 125 korisnika u nepovoljnom položaju, nažalost UOSIKŽU neće biti u mogućnosti voziti korisnike programa Zaželi u Ogulin ili Karlovac na liječničke preglede kako je planirano Ugovorom.

sastanak zazeli2