edukacija zazeli (3)U ponedjeljak 13. srpnja 2020. godine, u općini Plaški započela je edukacija za 15 gerontodomaćica. Edukacija se provodi u sklopu projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Stručno osposobljavanje za zvanje gerontodomaćice provodi Pučko otvoreno učilište Ogulin u trajanju od 160 sati.

edukacija zazeli (1)

edukacija zazeli (2)

edukacija zazeli (4)

edukacija zazeli (5)

edukacija zazeli (6)

edukacija zazeli (7)

edukacija zazeli (8)

edukacija zazeli (9)

edukacija zazeli (10)

edukacija zazeli (11)