Izvještaji proračuna, proračunskih sredstava i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

ZAVRŠNI RAČUN ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU PLAŠKI ZA 2017. GODINU.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE o izvršenju Proračuna općine Plaški za 2017. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017- konačan usvojen

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. OD 22.12.2017

Rebelans proračuna za 2017. godinu

Proračun za 2017.g.

Odluka o izvršenju proračuna za 2017.g.

Plan razvojnih programa Općine Plaški za 2017. te projekcija za 2018. i 2019. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Knjižnica i čitaonica 1.1.-30.06.2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Općina Plaški 1.1.-30.06.2017.

OPĆINA PLAŠKI - Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

KNJIŽNICA I ČITAONICA - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

PRORAČUN / POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE SIJEČANJ - LIPANJ 2017. GODINE

IZVJEŠTAJ I OBRAŽLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Izvršenje plana RAZVOJNIH PROGRAMA ZA I-VI 2017.-objava
Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Općine Plaški Za razdoblje SIJEČANJ – LIPANJ 2017. g.
Ostvarenje Proračuna -Opći dio
Ostvarenje Proračuna -Posebni dio

PRORAČUN / IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Proračuna za 2017.
Odluka o izmjenama i dopunama - opći i posebni dio
Rebalans po osnovnoj klasifikaciji
Rebalans po programskoj klasifikaciji
REBALANS PRORAČUNA - 3 razina