Dom Zdravlja Ogulin - područna ambulanta Plaški
I.B.Mažuranić 3, Plaški

Ordinacija Opće Medicine
telefon 047-573 111  

Radno vrijeme
Ponedjeljak i Srijeda........od 13,00 -19,30 h,
kućne posjete od 19,30 - 20,30 h

Utorak, Četvrtak, Petak....od 07,00 -13,30 h,
kućne posjete od 13,30 - 14,30 h

pauza prijepodne............od 10,30 - 11,30 h
pauza popodne..............od 16,00 - 16,30 h

svaka treća SUBOTA u mjesecu je radna od 07,00 - 13,30 h


Stomatološka ambulanta
telefon 047/571-240
dr. Mirjana Vezmar

Radno vrijeme
Ponedjeljak ................ 13,00 – 20:30
Utorak .........................07,00 – 14,30
Petak ...........................07,00 – 14,30

prva SUBOTA u mjesecu je radna od 07,00 - 14,30 h

MARENDA:
Prijepodne ............... 10,00 – 10,30
Poslijepodne ...........  16,00 – 16,30


Stomatološka ambulanta
dr. Višnja Mrđa

Radno vrijeme
Utorak od 12,00 - 15,00 h
Četvrtak od 10,00 - 15,00 h