Adresa:
Email: opcina-plaski@ka.htnet.hr
Telefon:
047/573 122
Fax:
047/573 264
Pošalji e-mail
(opcionalno)