SLAVKO ŠUŠNJIĆ, dipl.prav
Adresa:
Email: opcina-plaski@ka.htnet.hr
Telefon:
047/573-122
Fax:
047/573-122
Mobitel:
098/827-740
Pošalji e-mail
(opcionalno)