Izvještaji proračuna, proračunskih sredstava i izvanproračunskih korisnika za razdoblje  01.01.2018. - 31.12.2018.  Knjižnice i čitaonice

__________________

Klikom O V D J E možete preuzeti sljedeće dokumente: 
   -Potvrda o preuzetom fin. izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
   -Obrasci financijskih izvjestaja v 5.0.6.
   -Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
   -Bilješke uz financijske izvještaje

__________________

Klikom O V D J E možete preuzeti sljedeće dokumente: 
   -II Rebalans Razvojnih programa 2018
   -II. Rebalans Prog.održ.infrastrukture 2018. -objava
   -II. REBALANS Program gradnje plan za 2018. – objava
   -II. rebalans TEKST U A L N I   D I O -održavanja-2018.- objava
   -Odl.o Izmj.i dop.odl. o izvršenju Proračuna za 2018.
   -Odl.o Izmj.i dop.Programa gradbnje za 2018.
   -Rebalans II
   -Rebalans PO IZVORIMA

___________________


Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Plaški

  -Dokumentaciju (Odluka o izvršenju, opći i posebni dio, izvještaj i obrazloženje, izvršenje plana) preuzmite OVDJE 

Proračun Općine plaški za 2018. godinu:

- KNJIŽNICA I ČITAONICA - polugodišnje financijsko izvješće za 2018. godinu  s prilozima 
Polugodišnje financijsko izvješće za 2018. godinu sa prilozima
 - OPĆINA PLAŠKI - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.pdf
 - KNJIŽNICA I ČITAONICA PLAŠKI - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

  -Odluka o izvršenju Proračuna općine Plaški za 2018.godinu
  -Opći dio
  -P
lan razvojnih programa za 2018., 2019., 2020.  
  -Posebni dio


Proračun Općine Plaški za 2017. godinu i Projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu

Obrazloženje uz Nacrt Proračun 2018-2020.
Odluka o izvršenju proračuna za 2018.g.
Projekcija proračuna - opći dio
Projekcija proračuna - posebni dio
Projekcija proračuna - posebni dio po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji