Klikom OVDJE možete preuzeti sljedeće dokumente:
   - Bilješke uz financijske izvještaje
   - Potvrda i referentna strana
   - Proračun 2020 tablice

 

Financijski izvještaji za 2020. godinu - Knjižnica i čitaonica Plaški preuzmite OVDJE

Proračun Općine Plaški za 2020. godinu preuzmite OVDJE

 Klikom O V D J E možete preuzeti sljedeće dokumente: 

I. izmjene i dopune Programa gradnje 2019-objava
I. Izmjene i dopune programa održavanja
Izmjene programa gradnje
Izmjene programa održavanja
Odl.o Izmj.i dop.odl. o izvršenju Proračuna za 2020.
REBALANS Proračuna za 2020. g.xlsx -Za objavu na web

 

 Klikom O V D J E možete preuzeti sljedeće dokumente: 
-IZVJEŠTAJ I OBRAŽLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
-Izvršenje programa gradnje za 2020.g
-Izvršenje Programa održavanja za 2020. godinu.
-Izvršenje proračuna za I-VI 2020.
-ODLUKA O USVAJANJU OBRAČUNA PRORAČUNA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE siječanj - lipanj 2020. G.

Ispis izvršenja proračuna

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj 


Klikom O V D J Emožete preuzeti sljedeće dokumente: 
-Ispis izvršenja proračuna 2020
-IZVJEŠTAJ I OBRAŽLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
-Izvršenje programa gradnje za 2019.g.
-Izvršenje Programa održavanja za 2019. godinu
-Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Općine Plaški za razdoblje siječanj - prosinac 2019.g
-OSTVARENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.g. - OBJAVA
-Ostvarenje Prog.održ.infrastrukture 2019. -objava
- Ostvarenje Program gradnje plan za 2019-po izvorima-

---------------------------------------------------------

Dokumente vezane za prijedlog proračuna za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE

Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu možete preuzeti možete preuzeti OVDJE

---------------------------------------------------------

FINA potvrda Općina Plaški

FINA potvrda Knjižnica i čitaonicaFINA potvrda Knjižnica i čitaonica

Izvješće Općina Plaški

Izvješće Knjižnica i čitaonica